Sveriges största gala för
rekryterings- och
bemanningsbranschen

                                   

Nominerings perioden för 2024/2025 startar 1 september!

Se Recruitment Awards galafilm

 

 

Finalgala

 

mars 2025 – Stockholm

Nominera ett företag

Recruitment Awards 2024/2025

Årets rekryteringsföretag – upp till 19 anställda

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av rekryteringsbranschen där det vinnande företaget framstår som en god representant för hela branschen. Ett företag som har nytänkande lösningar, bra personalpolicy samt kundservice där man aktivt har vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.

Utöver ovanstående bedömer juryn även nöjdheten hos kunder, kandidater och konsulter. 

Årets rekryteringsföretag – mellan 20 till 49 anställda

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av rekryteringsbranschen där det vinnande företaget framstår som en god representant för hela branschen. Ett företag som har nytänkande lösningar, bra personalpolicy samt kundservice där man aktivt har vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.

Juryn kommer förutom ovanstående dessutom bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder, kandidater och konsulter.

Årets rekryteringsföretag – från 50 anställda och uppåt

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av rekryteringsbranschen där det vinnande företaget framstår som en god representant för hela branschen. Ett företag som har nytänkande lösningar, bra personalpolicy samt kundservice där man aktivt har vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.

Juryn kommer förutom ovanstående dessutom bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder, kandidater och konsulter.

Årets interimsföretag

Priset har instiftats för att främja utvecklingen av interim marknaden där det vinnande företaget framstår som en god representant för branschens företag. Ett företag med innovativa lösningar, bra personalpolicy samt kundservice och som arbetat proaktivt i både kund- och kandidatled beträffande interim-uppdrag för olika typer av chefsbefattningar.

Juryn kommer förutom ovanstående dessutom bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder och kandidater.

Årets bemanningsaktör

För att kunna utses till Årets bemanningsaktör ska företaget aktivt ha vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden. Företaget ska se medarbetarna som en viktig del i företagets framgång och har genomfört ett målmedvetet kompetenslyft.

Juryn kommer dessutom att bedöma kvalitetsperspektivet kring nöjdhetsaspekten från kunder, och konsulter.

Årets mångfaldsföretag

Sverige förändras och tiden när alla såg ut och pratade på samma sätt är förbi. 2022 är integration och mångfald viktigare än någonsin. 

Vi står inför stora utmaningar och förändringar i arbetslivet. Bemannings- och giggbranscherna tillhör de branscher som har en hög andel anställda som är nyanlända.  

Vi vill nu slå ett slag för bättre integration och inkludering i arbetslivet och då på alla nivåer genom att utse årets mångfaldsföretag.

Juryn kommer att göra sina bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv.  Vi bedömer inte bara kvantitativ mångfald utan också hur aktivt de nominerade företagen arbetar med inkludering.

Årets innovationsföretag

Vinnaren av Årets Innovation ska vara ett företag med en innovation som uppmärksammats och tillfört värde åt branschens aktörer eller kunder. Det kan vara en ny produkt eller tjänst såväl som ett nytt system eller annan lösning.

Priset har instiftats för att:
Stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster.
Öka fokus på nya och användbara produkter och tjänster i branschen

Årets rekryterare

Syftet med priset är att belöna en rekryterare som med kunskap och kompetens bidragit till företagets positiva positionering och utveckling mot kund och kandidat.

Den nominerade kandidaten skall snabbt och träffsäkert kunna genomföra en företagsanalys och förstå kundens behov. Vara kvalitetsmedveten, noggrann i sin leverans, ärlig och ödmjuk samt en god lyssnare.

Årets ledare

I bedömningen Årets Ledare tittar juryn särskilt på:

Årets ledare ska ha förmågan att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team stor eller liten: en förebild för andra i branschen. Hen ska inneha en affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum. Resultat ska kunna påvisa att hens agerande leder till långsiktigt god tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hen leder.

Årets raket rekryteringsföretag

Priset har instiftats för att premiera det rekryteringsföretag som haft den bästa utveklingen under 2023.  I priset tas hänsyn till ekonomisk tillväxt, nya kunder, uppdrag, konsult eller rekryteringar mm.

Juryn kommer individuellt att jämföra företaget med föregående år.

Årets raket bemanningsföretag

Priset har instiftats för att premiera det bemanningsföretag som haft den bästa utveklingen under 2023.  I priset tas hänsyn till ekonomisk tillväxt, nya kunder, uppdrag, konsult eller rekryteringar mm.

Juryn kommer individuellt att jämföra företaget med föregående år.

Årets hr-chef

Priset har instiftats för att lyfta och uppmärksamma en HR-chef som genom sitt arbete har skapat en trygg, inspirerande och välkomnande arbetsplats. Vi vill synliggöra det viktiga arbete som HR står för på arbetsplatsen, och belöna nyskapande idéer och initiativ. I priset tas hänsyn till initiativ, medarbetare och upplevelse.

Se videon från 2022/2023 års gala här

Tack till våra samarbetspartners

Mediapartners

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.